Aktualności

Zajęcia współ. hist. polit. (Kierunek Mat.), 19.03.; 26.03; 02.04.20, 16.04.20, 23.04.20; 30.04.20; 07.05.20; 14.05.20; 21.05.20; 28.05.20; 04.06.20; 18.06.20;23.06.20

26-03-2020 r.
, red. Krzysztof Surowiec
DO ZAJĘĆ 23.06.20.

Witam, W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu ostatnie zadanie na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (23.06.20).
oceny końcowe do usosa będą wpisane przeze mnie w tym tygodniu. Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami: 1. https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/DoQfmJM0L
Po zapoznaniu się z materiałami student:
- wie co to były terytoria mandatowe
- zna przyczyny i przebieg dekolonizacji
- potrafi wymienić problemy stojące przed nowo powstałymi państwami

2. https://epodreczniki.pl/a/zmiany-kulturowe-i-spoleczne-po-ii-wojnie-swiatowej/DixH7J2oo
Po zapoznaniu się z materiałami student:
- wie na czym polegały zmiany w życiu codziennym ludzi po 1945 r.
W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl) Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Krzysztof Surowiec

Oceny z II prezentacji i referatu oraz proponowane na koniec

Witam,

Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję Wam za ciężką pracę z Waszej strony na prowadzonym online naszym przedmiocie. Za to, że wszyscy przygotowali po 4 projekty, i poczytali pewnie informacje, które Was zainteresowały z załączonych przeze mnie. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo będziecie zadowoleni. W załączniku przesyłam Państwa proponowane końcowe oceny, trzymam za Was kciuki jak zawsze. We wtorek czyli czwartek będzie ostatni mail z mojej strony dla Państwa.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia!

Krzysztof Surowiec

Nr indeksu

Ocena II

Ocena na koniec z przedmiotu

1.

160432

4,5

4,5

2.

156355

5,0

5

3.

160435

5,0

5

4.

160438

5,0

5

5.

160439

5,0

5

6.

160440

5,0

5

7.

161720

5,0

5

8.

160442

5,0

5

9.

161721

5,0

5

10.

138952

5,0

5

11.

161723

5,0

5

12.

160447

5,0

5

13.

160448

5,0

5

14.

160298

4,5

4,5

15.

160449

5,0

5

16.

160450

5,0

5

17.

160451

5,0

5

18.

160453

5,0

5

19.

160454

5,0

5

20.

160455

5,0

5

21.

161728

5,0

5

22.

160514

5,0

5

23.

160459

5,0

5

24.

160460

5,0

5

25.

160461

5,0

5

26.

160462

4,5

4,5

27.

160463

5,0

5

28.

160464

5,0

5

29.

160465

5,0

5

30.

160466

5,0

5

31.

160467

5,0

5

32.

160468

5,0

5

33.

161726

5,0

5

34.

160471

5,0

5

35.

165516

5,0

5

36.

160472

5,0

5

37.

161727

5,0

5

38.

158203

5,0

5

39.

161729

5,0

5

40.

160474

5,0

5

Wszystkie załączniki wygasną 5 lipca 2020 20:50.

DO ZAJĘĆ 18.06.20.
Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu  zadanie na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (18.06.20).
Oceny  z drugiej prezentacji i drugiego referatu zostaną wysłane w najbliższym czasie, proszę uzupełnić jeśli ktoś nie wysłał.
Propozycje ocen końcowych w USOSIE również pojawią się do poniedziałku.
Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami: 1. https://epodreczniki.pl/a/konflikty-bliskowschodnie/DnS4cIeDg
Po zapoznaniu się z materiałami student:
-wie na czym polega znaczenie regionu bliskowschodniego
- zna przyczyny, przebieg, skutki wojen Izraela ze światem arabskim
-potrafi powiedzieć o wojnach w Iraku

2. https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/D9lAM6jEZ

Po zapoznaniu się z materiałami student:
- zna przyczyny Jesieni Narodów
- potrafi opisać zjednoczenie Niemiec
- umie wskazać najważniejszych polityków świata i Europy w tym czasie i ich wkład w zmiany geopolityczne
-potrafi wskazać przyczyny, przebieg i skutki konfliktu w Jugosławii
W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl) Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Krzysztof Surowiec
DO ZAJĘĆ 04.06.20.

Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu zadania na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (04.06.20).

Za tydzień wystawię Państwu propozycje ocen, proszę uzupełnić prezentacje i referaty jak ktoś jeszcze nie wysłał. Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami:

1. Transformacja gospodarcza i ustrojowa. Początki III RP.   https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DjFjr3TZK

Po zapoznaniu się z materiałami student:
-
Potrafi wyjaśnić pojęcie „transformacja ustrojowa”

- Rozumie znaczenie „okrągłego stołu” w dziejach Polski

- Wie jak kształtowała się sytuacja polityczno gospodarcza Polski po 1989 r.

2. Integracja europejska. Polska w strukturach NATO i UE.

https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DN2IzpcqI

Po zapoznaniu się z materiałami student:
- Potrafi wskazać wady i zalety obecności Polski w latach

- Rozumiem, dlaczego idea integracji sprzyja zachowaniu pokoju między państwami Europy
- Zna etapy powstawania zjednoczonej Europy

-Potrafi wskazać etapy wstąpienia Polski do NATO

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl)

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Krzysztof Surowiec

DO ZAJĘĆ 28.05.20.
Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu  zadania na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (28.05.20).

Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami:

1. Poznański czerwiec 1956 r. (zał. 1 - Teka Pcz). Proszę zapoznać się z materiałem od strony 7 do 31 w pdf (można więcej poczytać jak ktoś chce)
Po zapoznaniu się z materiałami student:
- rozumie przyczyny podjęcia wystąpień
- zna przebieg wydarzeń
- potrafi ocenić działalność ówczesnych władz oraz skutki wydarzeń z czerwca 1956

2. Kryzysy społeczno-polityczne w PRL: https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DzbKNs0re

Po zapoznaniu się z materiałami student:

- potrafi wskazać przyczyny kolejnych wystąpień robotniczych
- zna ich przebieg
- wie kiedy powstała opozycja demokratyczna w Polsce i jakie organizacje je tworzyły

3. Jak się żyło w PRL-u: https://epodreczniki.pl/a/jak-sie-zylo-w-prl/DQRutXzoj

Po zapoznaniu się z materiałami student:
- zna dorobek kultury tamtego okresu
- rozumie na czym polegały niedogodności życia w PRL.
W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl) Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Krzysztof Surowiec

Załączniki:

Wszystkie załączniki wygasną 27 lipca 2020 10:14.
Wiadomość wysłana przez system USOS.
Łączna liczba adresatów tej wiadomości: 41

DO ZAJĘĆ 21.05.20.
Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu  zadanie na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (21.05.20).

Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami:

1. Ocaleni - historia Polaków z ZSRR (zał. 1). Proszę zapoznać się szczególnie z rozdziałami OKUPACJA SOWIECKA KRESÓW WSCHODNICH,  
W NIEWOLI SOWIECKIEJ, DEPORTACJE, ZESŁANI DO ŁAGRÓW, ŻYCIE NA „NIELUDZKIEJ ZIEMI”, ŻOŁNIERZE GENERAŁA ANDERSA, EWAKUACJA
i NA FRONCIE (razem ok. 65 stron).
Po zapoznaniu się z materiałami student:

- zna sytuację narodowościową na polskich kresach przed wybuchem II wojny światowej
- wie o przebiegu agresji radzieckiej, jej formach i współpracy z Niemcami hitlerowskimi przed i w trakcie II wojny światowej
- potrafi opisać życie Polaków w czasie deportacji sowieckich oraz w łagrach
- zna dzieje odysei żołnierzy generała Andersa
- zna przyczyny, miejsca i skutki ewakuacji części ludności polskiej z ZSRR
- zna przebieg bitwy o Monte Cassino

2. https://epodreczniki.pl/a/okres-stalinizmu-w-polsce/DjT6FOiOw

Po zapoznaniu się z materiałami student:

- Potrafi wytłumaczyć pojęcie stalinizmu
- Wie jakie były konsekwencje stalinizmu w Polsce
- Rozumie, na czym polega propaganda komunistyczna i socrealizm
W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl) Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Krzysztof Surowiec

Załączniki:

Wszystkie załączniki wygasną 4 czerwca 2020 13:45.


Wiadomość wysłana przez system USOS.
Łączna liczba adresatów tej wiadomości: 41

DO ZAJĘĆ 14.05.20.

Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu zadanie na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (14.05.2020).

1. Proszę o przygotowanie referatu 3-4 strony word'a (czcionka 12, times new roman, interlinia 1,5; tekst wyjustowany, akapity, imię i nazwisko oraz tytuł na górze, bez przypisów i bibliografii, bez map i obrazków), który będzie rozszerzał Państwa slajdy z prezentacji o bardziej szczegółowe informacje (Państwa wybrany temat). Proszę opracować go w ciągu dwóch tygodni i przesłać mi do 1 czerwca 2020 r. na maila. Proszę korzystać również z książek, które Państwu wysłałem i z dzisiejszych stron, które są poniżej w załącznikach oraz innych zasobów internetowych (google scholar, czasopisma).

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl)

Wszelkie informacje od 17 marca br. będą znajdować się na mojej wizytówce (https://ks.v.prz.edu.pl/).

Dodatkowe informacje do referatów:

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne

https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-ipn

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy

https://dzieje.pl/zagadnienia

2. https://epodreczniki.pl/a/geneza-zimnej-wojny/DXcntwDg3 (przyczyny zimnej wojny) Proszę o zapoznanie się z materiałem.

-student zna przyczyny zimnej wojny

-potrafi wymienić główne osie konfliktów w tym okresie.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Krzysztof Surowiec
Wiadomość wysłana przez system USOS.
Łączna liczba adresatów tej wiadomości: 41

DO ZAJĘĆ 07.05.20

Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu  zadanie na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (07.05.20).

Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami:

1. https://zbrodniawolynska.pl/zw1/historia    (Zbrodnia Wołyńska, proszę przeczytać zakładki: Historia, Świadkowie)

Po zapoznaniu się z materiałami student:

- zna przyczyny i skutki zbrodni wołyńskiej
- potrafi określić przebieg zbrodni
- zna relacje osób które przeżyły Zbrodnię Wołyńską 2. file:///C:/Users/KS/Desktop/Utrata%20niepodleg%C5%82o%C5%9Bci,%20Polska%20po%20II%20wojnie.htm
Po zapoznaniu się z materiałami student:
- potrafi określić sytuację ziem polskich w roku 1944 i 1945
- ma wiedzę jak wyglądały pierwsze lata rządów komunistów w Polsce
- zna postanowienia konferencji w Jałcie i Poczdamie i ich wpływ na losy Polaków
- potrafi określić skutki II wojny światowej na ziemiach polskich

3. https://www.youtube.com/watch?v=sDr41kKVX0U (materiał filmowy o zimnej wojnie, niecała godzina)

Po zapoznaniu się z materiałem student:

-zna przyczyny i skutki zimnej wojny
-potrafi wskazać najważniejsze sytuacje konfliktowe w tym okresie W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl) Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Krzysztof Surowiec

Witam,

Poniżej znajdują się Państwa oceny za prezentacje i referaty z pierwszej tury tematów.

Gratuluję ocen! I dziękuję bardzo za Państwa zdalną pracę!

Pozdrawiam serdecznie,

Krzysztof Surowiec

160432

4,5

156355

5,0

160435

5,0

160438

5,0

160439

5,0

160440

5,0

161720

5,0

160442

5,0

161721

5,0

138952

5,0

161723

5,0

160447

5,0

160448

5,0

160298

4,5

160449

5,0

160450

5,0

160451

5,0

160453

5,0

160454

5,0

160455

5,0

161728

5,0

160514

5,0

160459

5,0

160460

5,0

160461

5,0

160462

-

160463

5,0

160464

5,0

160465

5,0

160466

5,0

160467

5,0

160468

5,0

161726

4,5

160471

5,0

165516

5,0

160472

5,0

161727

5,0

158203

5,0

161729

5,0

160474

5,0

DO ZAJĘĆ 30.04.20

Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu zadanie do wykonania na nasz przedmiot.

Proszę o przygotowanie prezentacji na wybrany temat (wszystko jest w załączniku), opracowanie jej  i przesłania mi do 15 maja 2020 r. na maila. Tak samo robimy jak przy pierwszej prezentacji tylko tematy są z lat 1945-2020.

Do najbliższego poniedziałku ocenię Państwa pierwsze prezentacje i referaty i podam oceny.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl)

Wszelkie informacje od 17 marca br. znajdują się na mojej wizytówce (https://ks.v.prz.edu.pl/).

 

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Surowiec

Załączniki:

Wszystkie załączniki wygasną 29 czerwca 2020 11:49.

--
Wiadomość wysłana przez system USOS.
Łączna liczba adresatów tej wiadomości: 41
DO ZAJĘĆ 23.04.20

Witam, W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu małe zadanie
na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (23.04.20). Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami: 1. pdf Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej (od s. 6. w pdf) do 45. Można oczywiście więcej poczytać. Po zapoznaniu się z materiałami student: • potrafi podać przyczyny, dla których Żydzi musieli uciekać z gett, ukrywać się po tzw. stronie aryjskiej, • potrafi wymienić formy pomocy udzielanej Żydom przez Polaków, • zna możliwości i ograniczenia związane z ukrywaniem się Żydów i udzielaniem im pomocy w okupowanej Polsce, • wie, czym ryzykowali Polacy decydujący się na udzielenie pomocy zagrożonej ludności żydowskiej oraz co groziło ukrywającym się Żydom, • potrafi ocenić wagę pomocy świadczonej Żydom przez Polaków. Potrafi podać przyczyny utworzenia „Żegoty”, zna sylwetki jej głównych działaczy, • potrafi wymienić sposoby udzielania Żydom pomocy przez „Żegotę”, • wie, czym ryzykowali Polacy decydujący się na udzielenie pomocy zagrożonej ludności żydowskiej, • potrafi ocenić rolę „Żegoty” w czasie II wojny światowej 2. https://epodreczniki.pl/a/eksterminacja-ludnosci-zydowskiej-na-ziemiach-polskich-podczas-ii-wojny-swiatowej-z-europejska-perspektywa-w-tle/D15kvi0oP Po zapoznaniu się z materiałami student: - zna przyczyny i skutki eksterminacji ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej - potrafi wymienić miejsca zagłady (hitlerowskie niemieckie obozy zagłady) - wie czym był Holokaust - zna postawy Żydów wobec eksterminacji W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl) Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Krzysztof Surowiec

DO ZAJĘĆ 16.04.20

Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu małe zadanie na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (16.04.20).

Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami:

1. pdf AGRESJA SOWIECKA NA POLSKĘ I OKUPACJA WSCHODNICH TERENÓW RZECZYPOSPOLITEJ (od s. 6. w pdf) do 50. Można oczywiście więcej poczytać.

Po zapoznaniu się z materiałami student:

-porządkuje i synchronizuje wydarzenia z lat 1939–1941 zarówno w odniesieniu
do historii powszechnej, jak i historii Polski;
-zna i rozumie pojęcia: pakt Ribbentrop–Mołotow, Układ o przyjaźni i granicach
między ZSRS a Niemcami, kolektywizacja, nacjonalizacja,
paszportyzacja, indoktrynacja;
-zna następujące postacie: Józef Stalin, Wiaczesław Mołotow, Joachim von Ribbentrop;
-zna i rozumie podstawowe założenia polityki Sowietów wobec obywateli polskich.

-zna w zarysie sytuację polityczną i narodowościową mieszkańców ziem II RP
okupowanych przez ZSRS w latach 1939–1941;

-zna i rozumie pojęcia: okupacja, sowietyzacja, deportacja, wysiedlenie, bieżeńcy,
NKWD, łagier, zbrodnia katyńska, kolektywizacja, nacjonalizacja, paszportyzacja,
indoktrynacja, eksterminacja, jeńcy wojenni;
-zna i rozumie podstawowe założenia polityki represji sowieckich wobec obywateli
polskich;

2. https://epodreczniki.pl/a/kampania-wrzesniowa/D2sACzXFF

Po zapoznaniu się z materiałami student:

- zna etapy walki żołnierzy polskich z agresorami we wrześniu 1939 r.

- potrafi wskazać skutki kampanii wrześniowej

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl)

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Krzysztof Surowiec

Załączniki:

Wszystkie załączniki wygasną 15 czerwca 2020 08:52.
Wiadomość wysłana przez system USOS.
Łączna liczba adresatów tej wiadomości: 41

DO ZAJĘĆ 02.04.20

Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu zadanie na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (02.04.20).

Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami:

1. pdf 1 Katyń - proszę przeczytać/zapoznać się od wprowadzenia (s. 6. w pdf) do 30. Można oczywiście więcej poczytać.

2. pdf 2 mapy Katyń - proszę się zapoznać z tymi dwiema stronami

Po zapoznaniu się z materiałami student:
• zna losy oficerów, którzy dostali się do niewoli sowieckiej: przebieg zbrodni na jeńcach polskich z obozów
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, popełnionej w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze);
• rozumie pojęcia i terminy: zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciw ludzkości, zbrodnia ludobójstwa, mord
katyński, kłamstwo katyńskie, Golgota Wschodu;
• zna przyczyny rozstrzelania oficerów;
• potrafi wskazać na mapie miejsca, w których znajdowały się obozy, a także miejsca kaźni i pochówku ofiar
zbrodni katyńskiej, potrafi określić ile zginęło
• potrafi ocenić postawy oficerów polskich oraz postępowanie władz sowieckich;

3. https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-wybuchem-ii-wojny-swiatowej/DrhDIGE4p

Po zapoznaniu się z materiałami student:

- Potrafi wymienić główne założenia polityki zagranicznej Polski w latach 1935–1939.

- Wie jakie układy Polska zawarła przed wybuchem II wojny.

- Rozumie na czym polegała polityka równowagi II RP

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl)

Wszelkie informacje od 17 marca br. będą znajdować się na mojej wizytówce (https://ks.v.prz.edu.pl/).

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Krzysztof Surowiec

Załączniki:

Wszystkie załączniki wygasną 1 czerwca 2020 12:25.
Wiadomość wysłana przez system USOS.
Łączna liczba adresatów tej wiadomości: 41

DO ZAJĘĆ 26.03.20

Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu zadanie na kolejne zajęcia podczas pracy zdalnej (26.03.20).

Proszę o przygotowanie referatu 3-4 strony word'a (czcionka 12, times new roman, interlinia 1,5; tekst wyjustowany, akapity, imię i nazwisko oraz tytuł na górze, bez przypisów i bibliografii, bez map i obrazków), który będzie rozszerzał Państwa slajdy z prezentacji o bardziej szczegółowe informacje (Państwa wybrany temat). Proszę opracować go w ciągu dwóch tygodni i przesłać mi do 14 kwietnia 2020 r. na maila. Proszę korzystać również z książek, które Państwu wysłałem i z dzisiejszych nowych stron, które są poniżej w załącznikach oraz innych zasobów internetowych (google scholar, czasopisma).

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl)

Wszelkie informacje od 17 marca br. będą znajdować się na mojej wizytówce (https://ks.v.prz.edu.pl/).

Dodatkowe informacje do referatów:

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne

https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-ipn

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy

https://dzieje.pl/zagadnienia

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Krzysztof Surowiec

DO ZAJĘĆ 19.03.20

Witam,

W związku zagrożeniem epidemiologicznym i brakiem zajęć dydaktycznych przesyłam Państwu warunki naszej pracy zdalnej i informacje o przedmiocie współ. hist. polit. (to są ćwiczenia 30 h).

Proszę o przygotowanie prezentacji na wybrany temat (wszystko jest w załączniku), opracowanie jej w ciągu dwóch tygodni i przesłania mi do poniedziałku 30 marca 2020 r. na maila.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 506055586, lub pisać maile (ks@prz.edu.pl)

Wszelkie informacje od 17 marca br. będą znajdować się na mojej wizytówce (https://ks.v.prz.edu.pl/).

Prześlę również Państwu książki w PDF mailowo, lub zamieszczę na wizytówce w materiałach do pobrania, o czym powiadomię Waszego Starostę.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Surowiec

Załączniki:

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję